Osnovni podatki
29. junij 2009 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 3

Organizator
Muzikološki inštitut
Opis

Muzikološki inštitut ZRC SAZU je leta 2009 postal skrbnik restavriranega salonskega klavirja Gössl iz leta 1906, ki ga je Znanstvenoraziskovalnemu centru SAZU leta 2008 darovala družina dr. Jole Škulj. Klavir z dunajsko mehaniko je restavriral g. Zlatko Pavlinić s sodelavci iz Zagreba. Potek obnove glasbila je bil prikazan ob krajšem priložnostnem koncertu dne 29. junija 2009. Učenka glasbene šole Vič-Rudnik Ana Samobor je zaigrala Impromptu v As-duru Franza Schuberta in prvi stavek Sonate v E-duru Ludwiga van Beethovna. Ob tej priložnosti se je direktor ZRC SAZU družini dr. Jole Škulj tudi uradno zahvalil za poklonjeno glasbilo.

V Mali dvorani ZRC SAZU, kjer glasbilo stoji, se je kasneje zvrstilo tudi več priložnostnih koncertov.

 

Glasbilo pred obnovo:

Glasbilo po obnovi:

Gallusove sladke minime

9. 6. 2020 – Muzikološki inštitut

Več >>