Kranjski antifonal I (NŠAL, 18)

 • Avtor

 • Obdobje nastajanja

  od 1998

 • Skrbnik

  Cantus

 • Stroka

  Muzikologija

 • Povezava

Opis zbirke

Kranjski antifonal I je digitalna podatkovna baza, ki podaja osnovne podatke o vsebinskih enotah prvega dela Kranjskega antifonala (NŠAL, Rkp 18), glasbenega rokopisa, ki je bil leta 1491 kopiran za cerkev sv. Kancijana v Kranju. Za vsako od ok. 2700 enot rokopisa navaja besedilni začetek, zvrst, funkcijo in modalno pripadnost. Baza je nastala leta 1999 in vključena je v širšo podatkovno bazo tovrstnih rokopisov z imenom Cantus Database (skrbnika Debra Lacoste in Jan Koláček).Vsebina

Indeks je izdelan po metodologiji podatkovne zbirke Cantus in podaja osnovne funkcijske in glasbene določilnice za ok. 2700 vsebinskih enot rokopisa.