Bibliografski razvid slovenske muzikološke literature

Opis zbirke

Popis tekoče muzikološke literature za Slovenijo poteka v sodelovanju z RILM (Répertoire international de littérature musicale) v New Yorku od leta 1984; leta 1991 je bila ustanovljena področna delovna skupina za Slovenijo, ki ima svoj sedež na Muzikološkem inštitutu.Vsebina

Zadnji tiskani bibliografski popis je izšel leta 2001 (za leto 1997) v RILM Abstracts of Music Literature, sicer pa je na voljo tudi stalno dopolnjevana bibliografija v elektronski obliki (v Sloveniji je dostop kupila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani).