dr. Alenka Bagarič
  • mlada raziskovalka (2000–2007)
Področje raziskovanja: renesančna lutenjska glasba, Giacomo Gorzanis

Raziskovalna področja
Muzikologija H320