ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0163-0317

  • univ. dipl. muzikologinja
  • članica področne skupine RISM za Slovenijo
  • vodja nacionalnega odbora RILM za Slovenijo

 

Telefon:
+386(0)14706198
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost
  • Popisovanje glasbenih virov
  • Sestavljanje popisov glasbenih del skladateljev, priseljenih na Slovensko v 19. stoletju
Izbrane publikacije

»'[...] zahtevam konfiskacijo in uničenje že ekspediranih izvodov!': Čerinova razprava o slovenskih protestantskih pesmaricah in zapleti okoli njene objave«. De musica disserenda 6, št. 2 (2010): 35–53. 
https://doi.org/10.3986/dmd06.2.0

Izbrani projekti

Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov vpliv in integracija (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201830. september 2021)

Naravna in kulturna dediščina (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Življenjepis

Po končani gimnaziji in Srednji baletni šoli v Ljubljani je v študirala muzikologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je diplomirala z nalogo o raziskovanju slovenske protestantske pesmi muzikologa Josipa Čerina. Leta 2010 se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Muzikološkem inštitutu. Njeno področje delovanja je bilo predvsem preučevanje in popis glasbenih virov, ohranjenih v slovenskih cerkvenih arhivih, ki poteka v okviru mednarodnega projekta RISM. Trenutno je vključena v projekt Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov pritok in integracija.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320