Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovanja: Janez Krstnik Dolar, glasbeni viri od 16.–19. stoletja

Raziskovalna področja

Muzikologija H320