Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovanja: Marij Kogoj, Francesco Pollini ter obdobje klasicizma v slovenski glasbi, pregledi zgodovine glasbe na Slovenskem

Raziskovalna področja

Muzikologija H320