Akad. dr. Dragotin Cvetko

Ustanovitelj in prvi upravnik (do upokojitve 5. aprila 1983)

Področje raziskovanja: zgodovina glasbe na Slovenskem

Raziskovalna področja
Muzikologija H320