Darja Frelih
  • univerzitetna diplomirana muzikologinja
Področje delovanja: evidentiranje in katalogiziranje glasbenih virov (RISM), vodenje knjižnice in druga strokovna dela

Raziskovalna področja
Muzikologija H320