• univerzitetna diplomirana muzikologinja
Raziskovalna dejavnost

Področje delovanja: evidentiranje in katalogiziranje glasbenih virov (RISM), vodenje knjižnice in druga strokovna dela

Raziskovalna področja

Muzikologija H320