Upravnik inštituta od 5. aprila 1983 do 1. februarja 1992

Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovanja: Amandus Ivančič, glasbeni viri od 16.–19. stoletja (celjska opatijska cerkev, Ptujska glasbena zbirka, zapuščina Matije Tomca)

Raziskovalna področja

Muzikologija H320