Dr. Aleš Nagode

Mladi raziskovalec: 19931994

Področje raziskovanja: glasba 18. stoletja, Wenceslav Wratny, ceciljanstvo na Slovenskem

Raziskovalna področja
Muzikologija H320