Mladi raziskovalec: 19931994

Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovanja: glasba 18. stoletja, Wenceslav Wratny, ceciljanstvo na Slovenskem

Raziskovalna področja

Muzikologija H320