Naslov:
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Z zbornikom dvajsetih muzikoloških razprav z uvodno besedo o jubilantu in njegovo bibliografijo je Slovensko muzikološko društvo počastilo sedemdesetletnico svojega člana, zaslužnega profesorja dr. Jožeta Sivca, profesorja za starejšo zgodovino glasbe na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, uglednega dolgoletnega pedagoga in znanstvenika. Avtorji razprav – jubilantovi sodelavci in večinoma njegovi nekdanji študenti – se v zborniku kažejo kot raziskovalci različnih glasbenih področij in razvijalci različnih metodoloških usmeritev, kar daje razpravam vsebinsko pestrost, v zborniku usklajeno z uredniško razvrstitvijo razprav glede na obdobijsko uvrščenost obravnavane tematike. Tematsko segajo razprave od srednjeveškega glasbenega pismenstva do sodobne glasbe. Po metodoloških zasnovah predstavljajo tako na virih temelječo muzikološko raziskovanje kot tudi virom manj zavezano, s filozofskimi ali z esejističnimi poudarki opremljeno muzikološko misel.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovensko muzikološko društvo

ISBN

961-6182-98-6

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24,5 cm • 316 strani