Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec


Uredila: Darja Frelih, Jurij Snoj
Leto: 2000


Z zbornikom dvajsetih muzikoloških razprav z uvodno besedo o jubilantu in njegovo bibliografijo je Slovensko muzikološko društvo počastilo sedemdesetletnico svojega člana, zaslužnega profesorja dr. Jožeta Sivca, profesorja za starejšo zgodovino glasbe na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, uglednega dolgoletnega pedagoga in znanstvenika. Avtorji razprav – jubilantovi sodelavci in večinoma njegovi nekdanji študenti – se v zborniku kažejo kot raziskovalci različnih glasbenih področij in razvijalci različnih metodoloških usmeritev, kar daje razpravam vsebinsko pestrost, v zborniku usklajeno z uredniško razvrstitvijo razprav glede na obdobijsko uvrščenost obravnavane tematike. Tematsko segajo razprave od srednjeveškega glasbenega pismenstva do sodobne glasbe. Po metodoloških zasnovah predstavljajo tako na virih temelječo muzikološko raziskovanje kot tudi virom manj zavezano, s filozofskimi ali z esejističnimi poudarki opremljeno muzikološko misel.

Ključne besede
bibliografije
glasba
Sivec, Jože
Slovenija
slovenska glasba
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR