Naslov:
Te deum laudamus / Lythaniæ in G / Missa ex C / Missa in B
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral, revidiral in uvod napisal Radovan Škrjanc
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

J. F. Zupan (1734–1810) je deloval kot učitelj, glasbenik in vodja kora v Kamniku, kamor je prišel pred 1757. Ohranjenih je več kot 20 njegovih cerkvenih skladb za soliste, zbor in orkester, 2 maši ter orgelska sonata; te sodijo med pomembne spomenike slovenske glasbe in med vidnejše dosežke zgodnjeklasicistične glasbe podeželskih ali malomestnih okolij srednje Evrope. Skladbi Te Deum laudamusin Lythaniæ in G sta napisani za soliste, zbor, t. i. cerkveni trio oz. godala z orglami, ter par rogov oz. clarinov. Missa ex C, t. i. »podeželska« ali »učiteljska« maša, je namenjena visokemu in nizkemu glasu, paru trobil in godalom z orglami, Missa in B pa dvema visokima glasovoma z deloma koncertantnimi orglami. Sodobna notna izdaja skladb je opremljena z uvodno študijo, revizijskim poročilom ter besedili skladb s prevodi, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimiliranih strani izvirnikov.

Izvirnik himne Te Deum laudamus hrani arhiv ljubljanske stolnice, izvirnika Lythaniæ in G ter Misse ex C pa arhiv novomeškega Kapitlja. Prvi dve skladbi je Zupan napisal za soliste, zbor, t. i. cerkveni trio oz. godala z orglami, ki mu je dodal par rogov oz. clarinov, Missa ex C, v svojem času t. i. »podeželska« (Landmesse), tudi »učiteljska« maša (Schulmeistermesse), pa je namenjena značilnemu sestavu svojega časa, visokemu in nizkemu pevskemu solistu, paru trobil in godalom z orglami. Misso in B, ki jo danes hranijo v frančiškanskem samostanu v Kanjcu na Hrvaškem, pa je Zupan zasnoval za dva visoka glasova z deloma koncertantnimi orglami.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-13-3

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 106 strani