Naslov:
Srednjeveški glasbeni kodeksi. Izbor reprezentativnih primerov iz slovenskih knjižnic
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je predstavitev izbora tistih srednjeveških rokopisov v slovenskih knjižnicah ali arhivih, ki imajo glasbeni zapis. To so bodisi glasbeni kodeksi, ki so notirani od začetka do konca, fragmentarno ohranjeni glasbeni rokopisi ali zapisi glasbe v rokopisih, ki prvenstveno niso bili glasbene knjige. Glasba izbranih primerov pripada repertoarju srednjeveškega korala. Tako jo je treba pojmovati kot sestavni del nadnarodne srednjeveške latinske kulture, razširjene po vsej zahodni Evropi. Predstavljeni rokopisi so iz časovnega razdobja od 11. do 16. stoletja; izkazujejo zelo različne tipe srednjeveških glasbenih, nevmatskih pisav, ki niso zanimive le z glasbenega, ampak tudi likovnega stališča in pričajo o domala nepoznanem segmentu srednjeveške kulture in glasbene pismenosti na Slovenskem. Knjiga je opremljena s celostranskimi barvnimi reprodukcijami izvirnih rokopisov.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-25-0

Specifikacija

trda vezava • 17,2 × 23,4 cm • 77 strani • 23 barvnih slik

Cena

razprodano