Naslov:
Simfonije za dve violini in bas
Symphonies for Two Violins and Bass
Avtor:
Drugi avtorji:
spartiral, revidiral in uvod napisal Danilo Pokorn
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Amandus Ivanschiz (Ivančič) sodi med danes manj znane skladatelje 18. stoletja, čeprav je bil v svojem času razmeroma močno prisoten v srednjeevropskem glasbenem prostoru. O tem priča ok. 200 njegovih skladb, ki so se v prepisih ohranile širom srednje Evrope: v slovenskih, hrvaških, avstrijskih in čeških arhivih. Izvajalcem in raziskovalcem glasbene kulture je še vedno dostopen le majhen del njegovega opusa. Tretji zvezek zbirke MAMS v sodobni notni izdaji prinaša tri Ivančičeve simfonije za dve violini in bas oz. triosimfonije, kakršne so bile značilne za dunajske skladateljske kroge 50-ih in 60-ih letih 18. stoletja. Zvezek je opremljen z uvodno študijo o življenju in delih patra Amandusa in revizijskim poročilom Danila Pokorna (1984).

Digitalizirana po-izdaja iz leta 2020 prinaša dodatni Novi uvod in Corrigenda Macieja Jochymczyka s posodobljenimi podatki o skladatelju in popravki zgodnejšega vedenja.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 47 strani

Cena

razprodano