Naslov:
Psalmi. Druga dopolnjena izdaja
Psalms. 2nd revised edition
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral in revidiral Tomaž Faganel
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Štiri od petih Dolarjevih psalmskih kompozicij imajo isto besedilo, to je 50. psalm »Miserere mei, Deus«, komponirane so za zasedbo štirih, šestih oz. osmih vokalnih solistov, zbor in orkester s continuom; peta, »Nisi Dominus«, je uglasbitev odlomka iz Marijinih vesper za štiri pevske soliste, zbor in continuo. Šesta skladba je edina Dolarjeva antifona »Salve Regina« za štiri vokalne soliste, zbor, godala, tri trombone in continuo. Izdaja glasbe v sodobnem notnem zapisu je opremljena z revizijskim poročilom in uvodno besedo o skladbah, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 322 strani