Naslov:
Osnove klavirske in orgelske igre. Rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto (znanstvenokritična elektronska objava vira s komentarji)
Noten-Buch / darinnen / die Fundamenta / zu dem / CLAVIER / oder / Orgel / enthalten
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Spletna publikacija poleg faksimila, znanstvenokritične transkripcije in slovenskega prevoda izvirnika Noten-Buch darinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten vsebuje še pet obsežnejših znanstvenih razprav z umestitvijo in analizami vira. Prva razprava ugotavlja zgodovinsko mesto tega učbenika (kot začetnice za pouk inštrumentov s tipkami) v razvoju klavirske pedagogike v 18. stoletju; druga razprava vsebuje pregled vseh glasbenoteoretskih virov iz 18. stoletja, ki se hranijo v Sloveniji (njena avtorica je M. Kokole); tretja razprava povzema izsledke raziskave o avtorstvu, starosti in mestu nastanka rokopisa; v četrti razpravi je primerjalna analiza glasbenoteoretičnih in pedagoških načel tega učbenika z drugimi podobnimi spisi iz 18. stoletja; peta razprava analizira kompozicijski vidik glasbe v Fundamenta in tega kritično primerja z vsebino skladb za inštrumente s tipkami, ki so iz drugih delov Evrope.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-421-8

Specifikacija

internetna objava • html