Naslov:
Orgle v ljubljanski stolnici
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je predstavljena Spomenica o orglah ljubljanske stolnice, ki je najstarejši 40 strani obsegajoč spis o stolniških orglah. Poleg Spomenice so podrobneje opisani še vsi sledeči zapisi in razprave, ki neposredno ali posredno omenjajo stolniške orgle, preko njih pa izvemo tudi marsikaj o zgodovini orglarstva ter o pomembnih orglarjih in glasbenikih na tem področju.

Založnik

Muzikološki inštitut ZRC SAZU

ISBN

86-7131-032-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 127 strani

Cena

razprodano