Naslov:
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribirala, revidirala in uvod napisala Metoda Kokole
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Isaac Posch (ok. 1591–1622/3) je najpomembnejši zgodnjebaročni skladatelj, ki je v zgodnjem 17. stoletju deloval tudi na območju današnje Slovenije. Njegova prva tiskana zbirka »Veselo glasbeno slavje« iz leta 1618 vsebuje tristavčne nize plesov (ballete, gagliarde, courante, Tänze, Proportii) za štiri inštrumentalne glasove. Pričujoča izdaja poleg biografskega uvoda in znanstvenokritičnih opomb oz. revizijskega poročila vsebuje tudi napotke za izvajalce, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 79 strani