Naslov:
Missa in G
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral in revidiral Aleš Nagode
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Missa in G sodi med ambiciozneje zasnovana Wratnyjeva dela. Verjetno je nastala v zadnjem obdobju skladateljevega delovanja – najkasneje leta 1834, ko je umrl avtor najstarejšega znanega prepisa skladbe. Missa in G je ohranjena v dveh prepisih glasov, ki ju hrani glasbena zbirka opatijske cerkve sv. Danijela v Celju. Sodobna notna izdaja je opremljena z uvodno besedo o skladateljevem delu in revizijskim poročilom, dopolnjujeta pa jo še dve strani faksimila izvirnika.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-05-8

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 126 strani