Marij Kogoj (1892–1992). Zbornik referatov s kolokvija ob stoletnici skladateljevega rojstva 7. 10. 1992 v Ljubljani
Marij Kogoj (1892–1992). Proceedings from the colloquium held in Ljubljana at the centenary of the composer's birth on October 7th, 1992


Uredil: Ivan Klemenčič
Leto: 1993


Zbornik referatov z mednarodnega kolokvija ob stoletnici rojstva Marija Kogoja je posvečen skladateljevemu delu in njegovi osebnosti, ki jo prispevki osvetljujejo z različnih zornih kotov. S svojimi prispevki so sodelovali France Bernik, Borut Loparnik, Ivan Klemenčič, Edward Neill, Pavle Merku, Samo Hubad in Janko Kostnapfel. Namen publikacije je, da pripomore k neposrednejšemu stiku s Kogojevo glasbo in osebnostjo, spodbudi razvijanje naše misli o njem in tako omogoči odkrivanje novega vrednotenja slovenske ustvarjalnosti. Vsi prispevki so napisani v slovenskem jeziku s povzetki v angleškem.Cena
razprodano


Ključne besede
Kogoj, Marij
slovenska glasba
slovenski skladatelji
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR