Naslov:
Harmoniae morales
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral in revidiral Edo Škulj
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Posvetna dela iz zbirk Moralia in Harmoniae morales je skladatelj pisal v zadnjih letih življenja. Od skupno 100 jih je 53 izdal sam, in sicer v treh zvezkih, ki so izšli v Pragi 1589–90. Namesto »madrigali« jih je poimenoval »moralije«, ker zborovske kompozicije za štiriglasni mešani zbor s posvetnimi besedili v latinščini v glavnem odražajo moralno resnobo in etične misli, nekaj pa je tudi vedrejših. Pričujoča izdaja dosledno upošteva izvirne predloge in jih podaja v sodobni transkripciji. Opremljena je še z uvodno besedo Danila Pokorna, revizijskim poročilom urednika zvezka ter besedili skladb in njihovimi prevodi, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-092-2

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 186 strani