Naslov:
Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem. Mednarodni simpozij (Ljubljana 26. – 28. 10. 1988)
Der europäische Musikklassizismus und sein Widerhall in Slowenien. Internationale Tagung (Ljubljana 26. – 28. 10. 1988)
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik je nastal ob 50-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V njem so zbrana besedila mednarodnega muzikološkega simpozija, ki se je odvijal od 26. do 28. oktobra 1988. Glavna pozornost razprav je usmerjena v obdobje glasbenega klasicizma na Slovenskem in njegovih posebnosti. Predstavljeni so pomembni skladatelji, predstavniki slovenskega glasbenega klasicizma, zvrsti, ki jih je na naših tleh razvil klasicizem, ter slovenske glasbene institucije, ki so delovale v tem času. Članke so prispevali: Dragotin Cvetko, Rudolf Flotzinger, Kurt von Fischer, Jože Sivec, Primož Kuret, Jiři Sehnal, Danilo Pokorn, Jaroslav Bužga, Wolfgang Boetticher, Jitka Snížková, Marija Bergamo, Andrej Rijavec, Arnold Feil, Edo Škulj, Katarina Bedina, Manica Špendal, Ivan Klemenčič, Koraljka Kos, Alina Zórawska–Witkowska, Ivano Cavallini in Dubravka Franković.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-024-8

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 185 strani

Cena

razprodano