Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. avgust 2013–31. julij 2015
Šifra:
Z6-5562
Opis

Podoktorski projekt Obrazi in preobrazbe monastičnih tradicij v srednjeveški Evropi: kartuzijanski koral v luči primerjav z izbranimi liturgičnoglasbenimi tradicijami poskuša opredeliti značilnosti kartuzijanske glasbene tradicije v primerjavi z nekaterimi tradicijami, ki so bile s kartuzijansko povezane na takšen ali drugačen način. To sta tradiciji, iz katerih je kartuzijanski koral v času svojega nastanka skoraj gotovo zajemal: benediktinska in akvitanska tradicija. Na drugem mestu je tu tradicija, ki je zrasla v podobnih razmerah in s podobnimi cilji kakor kartuzijanska: cistercijanska. Glavno vprašanje projekta je, kako se je kartuzijanska tradicija na podlagi ostalih tradicij (iz)oblikovala in nadalje preobrazila v nekaj novega oz. posebnega. Bistvene značilnosti kartuzijanske tradicije odkrivamo s primerjalno analizo rokopisnih antifonarjev omenjenih tradicij: iz vsake sta v primerjavo zajeta najmanj po dva vira. Analiza izbranih spevov, ki jih je mogoče najti v rokopisih vseh tradicij, poteka na več ravneh: besedilni in glasbeni, pa tudi notacijski. Iz ugotovitev, katera besedila in melodije so kartuzijani sprejemali in katerih ne ter kako so sprejeto gradivo preoblikovali za uporabo v lastnem redu, je nazadnje mogoče dognati, kako so ti redovniki dojemali ne samo izvorna besedila in melodije, temveč tudi, kaj so jim pomenile nove celote. Značilnosti, po katerih se kartuzijanska glasbena tradicija zavestno in odločilno razlikuje od sorodnih tradicij, nam pomagajo videti, kaj kartuzijanski koral sploh je.
Pomen in novost projekta sta tudi v tem, da je v izhodišče in središče raziskave postavljena tradicija malo raziskanega kartuzijanskega korala, med glavnimi viri raziskave pa so do sedaj relativno slabo znani srednjeveški antifonarji iz nekdanje kartuzije Žiče, ene najpomembnejših kartuzij nekdanjega nemškega prostora z bogato zgodovino. Projekt tako predstavlja priložnost, da se glasbeno rokopisno dediščino slovenskega prostora vsaj do neke mere postavi na mesto, ki ji gre v okviru srednjeveških glasbenih spomenikov Slovenije in širše Evrope.

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Ključne besede

monastične koralne tradicije • kartuzijanska liturgija • kartuzija Žiče