Jurij Slatkonja (1456–1522): od Kranjske do Dunaja

Znanstveni posvet in koncert
Datum objave: 06. september 2022

Jurij Slatkonja je ena od najpomembnejših glasbenih osebnosti v slovenski zgodovini in pomemben zgodnji humanist v habsburški monarhiji. Kot bakalaver dunajske artistične fakultete je od leta 1477 veliko deloval na Dunaju, kjer je leta 1498 organiziral znamenito dunajsko dvorno kapelo, leta 1513 pa bil imenovan za dunajskega škofa. Bil je tudi ljubljanski stolni kanonik in ljubljanski prošt ter prošt novomeškega kapitlja. Tudi preko njega so se dunajski kulturni tokovi prenašali v Ljubljano. Ob 500-letnici njegove smrti bosta organizirana dva dogodka: posvet na Slovenski matici in koncert v organizaciji Muzikološkega inštituta ZRC SAZU Jurij Slatkonja in dunajska dvorna kapela.

POSVET bo potekal v četrtek, 15. 9., od 8.30 ure do 13.00 ure v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana.

KONCERT se bo začel v petek, 16. 9., ob 20. uri v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.