Skip to main content

Izid notne izdaje Štiri koncertne miniature za violino in klavir skladatelja Oskarja Riedinga

Datum objave: 28. januar 2022

Izšla je notna izdaja Štiri koncertne miniature za violino in klavir skladatelja Oskarja Riedinga. Izdajo je uredila Maruša Zupančič, prstne rede in lokovanja je pripravila Inga Ulokina. Vabljeni k branju in izvajanju! Notno izdajo je mogoče brezplačno prenesti: https://doi.org/10.3986/9790709004386A.

Pričujoča notna izdaja prinaša Štiri koncertne miniature za violino in klavir Oskarja Riedinga (1846–1916), ki so nastale v Celju tik pred prvo svetovno vojno. Čeprav Riedingova dela v violinističnem repertoarju že desetletja igrajo pomembno vlogo in se pojavljajo v različnih ponatisih uglednih evropskih glasbenih založniških hiš, so skladateljeve Štiri koncertne miniature za violino in klavir ostale prezrte. Skladbe so muzikalno izjemno zanimive in tvorijo daljši ter s premišljenim vsebinskim lokom zaokroženi ciklus, sestavljen iz stavkov Tendresse (Nežnost), L’Aveu (Priznanje), Le Départ (Odhod) in Désir ardent (Hrepenenje). V izrazito spevnih in ekspresivnih miniaturah je skladatelju skozi violinsko kantileno uspelo ujeti čustveno razpoloženje ljubezenskih doživetij. V teh izrazito liričnih skladbah se je izpovedno izrazil v svojem značilnem melodičnem slogu. Pričujoča izdaja zapolnjuje vrzel v poznavanju tega v Celju delujočega skladatelja in bogati violinski repertoar tudi na zahtevnejši stopnji.