Osnovni podatki
25. februar 2018 ob 20:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Muzikološki inštitut
Harmonia Antiqua Labacensis
Opis

Recital gostujočega italijanskega lutnjista Michela Carrece je bil v celoti posvečen glasbi Giacoma Gorzanisa (ok. 1530–po 1574), ki je od leta 1557 živel v Trstu in je svoje tiskane zbirke posvečal plemičem na področju današnje Slovenije: Janezu in Juriju Khislu z gradu Fužine, Vidu in Raheli Dornberg z Goriškega pa tudi Mavriciju Dietrichsteinu iz Radovljice. Na programu koncerta so bile fantazije, passamezzi in ricercari iz njegovih štirih knjig skladb za lutnjo, predvsem iz četrte, ki jo je po smrti Giacoma Gorzanisa leta 1579 dal natisniti njegov sin.

Več na hc.zrc-sazu.si.