Title:
Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Izbrana poglavja
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

A collection of all the articles by Professor Jože Sivec, discussing the history of opera production in Ljubljana. Included are the bibliography of the quoted literature and sources, the index of names and opera titles, and the complete bibliography of Professor Sivec.

Table of content

Predgovor

1. Italijanska opera v Ljubljani v obdobju klasicizma

2. Opera na sporedih nemških gledaliških družb v Ljubljani v obdobju klasicizma

3. Uprizoritve Mozartovih oper v Ljubljani do leta 1861

4. Rossinijeve opere na odru Stanovskega gledališča v Ljubljani

5. Velika opera na glasbeni sceni v Ljubljani

6. Sezona 1826/27 v Stanovskem gledališču v Ljubljani

7. Vzpon in propad nemške opere v ljubljanskem gledališču v obdobju tridesetih in štiridesetih let devetnajstega stoletja

8. Začetki uprizarjanja Bellinijevih oper v Ljubljani

9. Donizerrijeve opere v Stanovskem gledališču v Ljubljani

10. Začetki uprizarjanja Verdijevih oper v Ljubljani

11. Nemška opera v Ljubljani od leta 1861 do 1875

12. Slovenska romantična opera v luči nacionalnega in evropskega razvoja

13. Wagner na slovenski glasbeni sceni

14. Gerbičevi opera

15. Slovenska moderna in najnovejša operna ustvarjalnost

Opombe k posameznim poglavjem

Viri in literature

Kazalo imen in glasbeno-gledaliških del

Seznam izvirnih objav

Seznam slikovnega gradiva

Bibliografija zaslužnega profesorja dr. Jožeta Sivca (1953–2005)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-240-5

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 348 pages

Price

not for sale

E-publications