Title:
Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 19. in 20. junija 1997 v Ljubljani
Medieval Music in Slovenia and its European Connections. Proceedings from the international symposium, Ljubljana, June 19th and 20th 1997
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V zborniku so besedila referatov, ki so bili predstavljeni na istoimenskem simpoziju 19. in 20. junija 1997 v Ljubljani. Simpozij je bil prva znanstvena prireditev, ki je bila posvečena glasbi v obdobju srednjega veka na Slovenskem. Razprave se dotikajo različnih področij in vidikov srednjeveške glasbene kulture in jih interdisciplinarno povezujejo z drugimi umetnostnimi ali zgodovinopisnimi strokami. Obravnavana področja so: srednjeveški glasbeni kodeksi v Sloveniji in sosednjih pokrajinah, srednjeveški nosilci glasbene kulture, pisna in likovna pričevanja o glasbi v srednjem veku na Slovenskem ter vprašanja razumevanja in recepcije srednjeveške glasbe v kasnejših obdobjih. Avtorji prispevkov so: J. Snoj, F. M. Dolinar, N. Golob, R. Flotzinger, M. Bergamo, B. Bujić, J. Höfler, M. Kokole, S. Engels, K. Livljanić, H. Breko, G. Ciliberti, J. Mlinarič, P. Kuret, E. Škulj, Z. Blažeković.

Proceedings of the international conference held in Ljubljanain 1997, and organized by the Institute of Musicology. Included are the articles of the following contributors: Marija Bergamo, Zdravko Blažeković, Hana Breko, Galliano Ciliberti, France Martin Dolinar, Stefan Engels, Rudolf Flotzinger, Nataša Golob, Janez Höfler, metoda Kokole, Primož Kuret, Katarina Livljanić, Jože Mlinarič, Edo Škulj, Jurij Snoj.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-54-4

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 198 pages

Price

no longer available