Title:
Soboles musica. Druga izdaja
Soboles musica. Second Edition
Author:
Other authors:
reconstruction, revision and introduction by Jože Sivec
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbirka »Glasbena mladika« v Mariboru rojenega skladatelja D. Lagkhnerja je prvotno izšla 1602 v Nürnbergu. Vsebuje 28 štiri- do osemglasnih motetov, ki slogovno sodijo pretežno v pozno renesanso, homofonski način komponiranja ter ritmična razgibanost in kontrastnost pa deloma že kažejo vpliv zgodnjebaročnih stilnih tokov. V okviru MAMS je delo prvič izšlo leta 1983. Izdajo glasbe v sodobnem notnem zapisu komentirata uvod in revizijsko poročilo, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

A critical edition of the collection of 28 motets for four to eight voices (Nürnberg: A. Wagenmann, 1602).

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-090-6

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 165 pages

Price

not for sale