Title:
Skladbe za lutnjo. Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
Compositions for Lute. Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
Author:
Other authors:
author of the critical edition Bor Zuljan
introduction Alenka Bagarič
Edited by Metoda Kokole
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V tretjem zvezku zbranih del tržaškega lutnjista Giacoma Gorzanisa (Apulija ok. 1520 – Trst[?])–Trst po 1573) so objavljene kritične transkripcije druge knjige lutenjskih tabulatur (1563); prva knjiga (1561) je izšla leta 2011. Druga knjiga vsebuje 38 plesnih skladb v sodobnem prepisu oz. interpretaciji tabulaturnega zapisa v modernem dvovrstičnem notnem sistemu z nadnapisano tabulaturo. Gradivo je pripravljeno na podlagi dveh izvirnih izdaj te knjige, in sicer prve, ki je izšla leta 1563 pri Girolamu Scottu v Benetkah, ter ponatisa, ki ga je izdal prav tako slavni beneški tiskar Antonio Gardano leta 1564. Primerjalno so upoštevani tudi nekateri rokopisni viri posameznih skladb. Gorzanisove lutenjske skladbe so bile že v drugi polovici 16. stoletja izjemno priljubljene po vsej Evropi. Za slovensko nacionalno glasbeno dediščino so njegove skladbe pomembne zato, ker so bile ustvarjene za domače podpornike in sodijo med glasbena dela, ki so se nedvomno izvajala tudi na njihovih domovih. Svojo drugo knjigo lutenjskih tabulatur je Giacomo Gorzanis posvetil radovljiškemu graščaku Moricu (Mavriciju) Dietrichsteinu, zagretemu podporniku slovenskega protestantizma.

Published in the third volume of the opera omnia by Giacomo Gorzanis (Apulia c. 1520–Trieste[?] after 1573) are critical transcriptions of his Second Book of Lute Tablatures dedicated in 1563 by the composer to his patron from Radovljica (now in Slovenia) Moritz von Dietrichstein, a mighty promoter ofhe Slovenian Protestantism. It contains 38 dance compositions in transcription, i.e. interpretation of tablature in modern notation in two systems with an added transcription of the original lute tablature above two two sytems. The author of this edition is lutenist Bor Zuljan.

Table of content
Vsebina
Uvod 
Revizijsko poročilo
Viri
Načela
Opombe in popravki
Introduction
Editorial Notes 
Sources
Methods
Notes
Faksimili / Facsimiles 
GIACOMO GORZANIS: IL SECONDO LIBRO DE INTABULATURA DI LIUTO (1563)
[1] Pass’e mezzo antico primo
[2] Padoana del ditto
[3] Saltarello del ditto
[4] Pass’e mezzo moderno primo
[5] Padoana del ditto
[6] Saltarello del ditto
[7] Pass’e mezzo detto il Gorzanis
[8] Padoana del ditto
[9] Saltarello del ditto
[10] Pass’e mezzo detto O perfida che sei
[11] Padoana del ditto
[12] Saltarello del ditto
[13] Pass’e mezzo detto il Todeschin
[14] Padoana del ditto
[15] Saltarello del ditto
[16] Pass’e mezzo della cara rosa
[17] Padoana del ditto
[18] Saltarello del ditto
[19] Pass’e mezzo della Pigna
[20] Padoana del ditto
[21] Saltarello del ditto
[22] Pass’e mezzo detto caro fier homo
[23] Saltarello del ditto
[24] Pass’e mezzo belissimo
[25] Pass’e mezzo belissimo sopra i soprani
[26] Pass’e mezzo belissimo sopra i contralti
[27] Saltarello del ditto
[28] Pass’e mezzo belissimo sopra il quarto tono
[29] La barca del mio amore
[30] Saltarello ditto il Philipin
[31] Bal todesco 
[32] La sua padoana
[33] Padoana ditta Chi passa per questa strada
[34] Recercar primo
[35] Recercar secondo
[36] Recercar terzo
[37] Recercar quarto
[38] Se pur ti guardo
 

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

979-0-9009015-1-4

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 114 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
16,00 EUR (Club)