Title:
Sacri Concentus (1614) / Pungenti dardi spirituali (1618)
Author:
Other authors:
transcription, revision and introduction by Metoda Kokole
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Sacri concentus je Pulitijeva zbirka motetov za enega do tri glasove in orgelski kontinuo in avtorjev prvi poskus skladanja v sorazmerno novem melodičnem slogu. Moteti zbirke Pungenti dardi spirituali so baročnemu slogu še bližje; številni so enodelni ali pa so iz vrste prosto in bolj ali manj inventivno povezanih melodičnih formul. Sodobna notna izdaja je opremljena z uvodom o skladateljevem življenju in delu ter z revizijskim poročilom, dopolnjuje pa jo nekaj faksimilov izvirnikov.

A critical edition of the collections of motets for one or two voices and continuo: (1) Sacri concentus, op. 14, originally published in 1614 (Venezia: Vicenti) and dedicated to Giovanni Turriani, the bishop of Krk; and (2) Pungenti dardi spirituali, op. 20, originally published in 1618 (Venezia: Vicento) and dedicated to the reverend fathers of the Santa Croce convent in Florence.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-07-2

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 70 pages

Price

not for sale