Title:
Psalmi [prva izdaja]
Psalms. [1st ed.]
Author:
Other authors:
transcription and revision by Tomaž Faganel
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Štiri od petih Dolarjevih psalmskih kompozicij imajo isto besedilo, to je 50. psalm »Miserere mei, Deus«, komponirane so za zasedbo štirih, šestih oz. osmih vokalnih solistov, zbor in orkester s continuom; peta, »Nisi Dominus«, je uglasbitev odlomka iz Marijinih vesper za štiri pevske soliste, zbor in continuo. Šesta skladba je edina Dolarjeva antifona »Salve Regina« za štiri vokalne soliste, zbor, godala, tri trombone in continuo. Izdaja glasbe v sodobnem notnem zapisu je opremljena z revizijskim poročilom in uvodno besedo o skladbah, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

A critical edition of four settings of Miserere mei Deus (in E minor, F major, G minor, and C major) and one of Nisi Dominus.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 322 pages

Price

sold out

Versions

Psalmi