Title:
Opus musicum IV/4. Harmoniae quatuor vocum / Psalmi omnibus ...
Author:
Other authors:
transcription and revision by Edo Škulj
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Trinajsti in obenem zadnji zvezek s skladbami iz te zbirke zaključuje vsebinski sklop, v katerega sodijo moteti, katerih vsebina ni strogo določena za poseben liturgični dan. Tu najdemo 4-glasne motete za Marijine praznike, oficije v čast apostolov in evangelistov, mučencev, spoznavalcev, devic in svetih žena. Zbirko zaključujejo veličastne8- in 24-glasne večzborske uglasbitve psalmov na čast vsem svetnikom. Transkripcijo in revizijsko poročilo je pripravil Edo Škulj, izdajo pa bogati še nekaj faksimilov.

A critical edition of motets no. 104-144.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 237 pages

Price

not for sale