Title:
Il secondo libro delle messe 1642
Author:
Other authors:
Edited by Ennio Stipčević
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbirko maš Il secondo libro delle messe je Gabriello Puliti (ok. 1580–1644), ki je deloval tudi v Kopru in v Istri, izdal leta 1624. Vsebuje dve maši za štiri pevske glasove z orgleskim continuom. Prva Messa concertata je med vrstami renesančnih polifonih maš t. i. »motto maša«, ki temelji na prepoznavnih glasbenih motivih, v drugi Messa da choro pa skladatelj seže po parodiji, ko v uvodnem stavku navaja znan Palestrinov madrigal. Obe maši sta nastali za glasbene potrebe koprske stolnice in sta vreden prispevek zgodnjebaročnih ustvarjalnih prizadevanj. V sodobni notni izdaji sta opremljeni z uvodno študijo, revizijskim poročilom ter besedili skladb s prevodi, to pa dopolnjuje še nekaj faksimiliranih strani izvirnikov.

Critical edition of the second volume of Masses, containing Messa concertata and Messa da choro, published in Venice by Alessandro Vincenti, in 1624. The only copy of the original edition is preserved at the library of the Westminster Abbey in London.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-19-5

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • XXI + 44 pages

Price

not for sale