Title:
Harmonia concertans (1623)
Author:
Other authors:
transcription and revision by Metoda Kokole
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbirka Harmonia concertans vsebuje 42 latinskih motetov za enega do štiri glasove in orgelski continuo. Poschevi duhovni koncerti sodijo med najzgodnejše v Svetem rimskem cesarstvu izdane primere malih motetov z bassom continuom in koncertantno obravnavo pevskih glasov. Med njimi je kar dvanajst izrazito ekspresivnih solističnih motetov, kar je sorazmerno veliko, če upoštevamo skladateljevo protestantsko versko pripadnost. Sodobna notna izdaja je opremljena z uvodno besedo o zbirki v kontekstu Poschevih del ter z revizijskim poročilom, dopolnjuje pa jo še nekaj strani faksimila izvirnika.

A critical edition of the collection with 42 Latin motets (symphoniae sacrae) for one to four voices and organ continuo, originally published in 1623.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-04-1

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 162 pages

Price

not for sale