Skip to main content
Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem


Author: Jurij Snoj
Year: 2018


In Slovenian libraries and archives there are ca. 25 medieval music manuscripts; besides, several hundreds of fragments of destroyed medieval music codices have been preserved. With few exceptions all these sources contain Gregorian chant: the common medieval music culture that was known everywhere in the West and may be regarded as the starting point of European music history. The monograph contains a series of essays discussing various aspects of these variegated sources: their contents as well as their historical, paleographic, codicological and musical features. A special attention is paid to those segments that appear idiosyncratic or even unique, as is e.g. the versified office for the feast of the patron saints of the parish church of Kranj. The monograph is rounded off by a detailed/descriptive catalogue of all hitherto known medieval music sources, be it complete or incomplete, to be found in Slovenian locations.Table of content

Predgovor
Uvod
Splošni prikaz srednjeveškega glasbenega rokopisja slovenskih hranišč
Semiotika zgodnjega glasbenega pismenstva
Posebni nevmatski znaki v brezimnem fragmentu graduala
Notirani misal iz skriptorija Ruotliba iz Ljubljane
Cistercijanski vidik stiškega graduala
Fragment s traktati Gvidona iz Arezza
Glasba v kostanjeviškem izvodu Dialogov Gregorja Velikega
Aleluje velikonočnega časa v srednjeveških rokopisih ljubljanskih hranišč
Sekvence v liturgičnem rokopisju na Slovenskem
Koralni rokopisi koprske stolnice
Oficij za praznik sv. Nazarija Koprskega
Izolski antifonal
Oficij za praznik sv. Mavra Poreškega
Antifonal iz Kranja
Verzificirani oficij za praznik patronov cerkve sv. Kancijana v Kranju
Poznogotska notacija kot znakovni sistem
Dve glasbeni verziji oficija za praznik sv. Hilarija in Tacijana
Oglejski oficiji
Koralni rokopisi ljubljanskih frančiškanov
Verzificirani oficij Franciscus vir catholicus Julijana iz Speyerja
Fragment glagolskega koralnega rokopisa iz NUK
Gregorijanski koral v obrednih ustanovah na Kranjskem
Po sledeh antifonala ljubljanske stolnice
Katalog srednjeveških glasbenih rokopisov v slovenskih hraniščih
Uredniška opomba
Imensko in stvarno kazaloMore ...Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR