Title:
Flores Jessaei (1606) / Florum Jessaeorum (1607)
Author:
Other authors:
transcription and revision by Jože Sivec
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Transkripcije obeh avtorjevih zbirk, ki sta prvotno izšli v Nürnbergu, so nastale na podlagi fotokopij izvirnikov, katerih posamezne dele hranijo štiri biblioteke v tujini. Prva zbirka vsebuje 28 triglasnih spevov v latinskem jeziku, ki so oblikovani po vzoru italijanske villanelle. Druga zbirka je le deloma ohranjena in vsebuje 12 (od prvotnih 31) štiriglasnih polifonskih kompozicij, ki so pravzaprav krajši moteti. Sodobna notna izdaja je opremljena z uvodno besedo o obeh zbirkah in z revizijskim poročilom, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnikov.

A critical edition of two collections, both published by Paul Kauffmann in Nuremberg, containing 28 short Latin songs for three voices and 31 four-part Latin compositions intended to be sung by amateurs.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-00-3

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 56 pages

Price

not for sale