Muzikološki inštitut je bil ustanovljen leta 1980. Njegov ustanovitelj je bil akad. Dragotin Cvetko, utemeljitelj slovenske muzikologije, ki je pred tem ustanovil tudi Oddelek za muzikologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Idejo o ustanovitvi muzikološkega inštituta je snoval že v sedemdesetih letih 20. stol., uresničena pa je bila šele leta 1980, ko je Slovenska akademija znanosti in umetnosti že obstoječim inštitutom pridružila še Muzikološki inštitut SAZU. Akad. Cvetko je bil njegov prvi upravnik in predsednik njegovega znanstvenega sveta; funkcijo tajnika je prevzel dr. Danilo Pokorn. Muzikološki inštitut je bil zamišljen kot ustanova, ki naj bi se v sklopu koncepta nacionalnih znanstvenih ved specializirano ukvarjala s preučevanjem zgodovine glasbe na Slovenskem. Akad. Cvetko je sodil, da je pravo mesto take ustanove SAZU, kjer so že obstajali drugi inštituti, ki so gojili načrtni znanstveni študij posameznih materialnih in duhovnih manifestacij naroda (jezik, likovna umetnost, zgodovina itd.).

Po ustanovitvi Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in reorganizaciji inštitutov je akad. Cvetko ostal predsednik znanstvenega sveta, funkcijo upravnika pa je prevzel dr. Danilo Pokorn. Inštitut je vodil do leta 1992, ko ga je kot upravnik nasledil dr. Ivan Klemenčič, ki je funkcijo upravnika oz. predstojnika opravljal do leta 2004.

Inštitut je imel v osemdesetih letih štiri redno nastavljene sodelavce; v devetdesetih letih se je število rednih sodelavcev povečalo. V prvih dveh desetletjih je bilo temeljno raziskovalno delo inštituta, ki je potekalo formalno znotraj akademijskega znanstvenoraziskovalnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, po eni strani popisovanje in znanstvenokritično objavljanje pomembnih virov za zgodovino glasbe na Slovenskem, po drugi pa njihovo znanstveno preučevanje. V tem smislu je bila zasnovana zbirka Monumenta artis musicae Sloveniae, katere prvi zvezek je izšel leta 1983.

Akademik Cvetko se je zavedal nujnosti raziskovalnega sodelovanja s tujino, zato je že ob ustanovitvi inštituta zasnoval načrt, po katerem naj bi inštitut vsako tretje leto priredil mednarodni simpozij. Prvi inštitutski simpozij je bil oktobra 1982, ob priložnosti domnevne dvestote obletnice nastanka glasbeno-dramatskega dela Belin Jakoba Zupana, in je bil posvečen slovenski operi. Ob simpoziju je bila pripravljena tudi razstava (na sliki akad. Cvetko vodi po razstavi v Prešernovi dvorani SAZU).

 

25 let Muzikološkega inštituta (2005)

V oktobru 2005 je Muzikološki inštitut praznoval petindvajset let svojega delovanja. Sodelavci inštituta so pripravili novinarsko konferenco, priložnostno razstavo in koncert.