Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Alenka Bagarič

raziskovalka

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Akad. dr. Dragotin Cvetko

ustanovitelj in prvi upravnik inštituta (1980–1983)

Mag. Tomaž Faganel

raziskovalec

Darja Frelih

strokovna sodelavka, bibliotekarka

Katarina Grabnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Ivan Klemenčič

raziskovalec

Melanija Markovič

Strokovno tehnična sodelavka

Dr. Aleš Nagode

raziskovalec

Dr. Danilo Pokorn

upravnik inštituta (1983–1992)

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom

Cvetka Vode

tajnica

Mag. Romana Zajc

samostojna strokovna sodelavka