Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom