Lucija Bizant

projektna sodelavka
+38614706195
lucija.bizant@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Jana Erjavec

asistentka
+38614706197
jana.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Dr. Marko Motnik

znanstveni sodelavec
+ 386(0)2 4213154
marko.motnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Dr. Maruša Zupančič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 218
marusa.zupancic@zrc-sazu.si