Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom