Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom