• mlada raziskovalka (2000–2007)
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovanja: renesančna lutenjska glasba, Giacomo Gorzanis

Raziskovalna področja

Muzikologija H320