Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Dr. Maruša Zupančič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 218
marusa.zupancic@zrc-sazu.si

Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Dr. Marko Motnik

znanstveni sodelavec
+ 386(0)2 4213154
marko.motnik@zrc-sazu.si

Jana Erjavec

asistentka
+38614706197
jana.erjavec@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Lucija Bizant

projektna sodelavka
+38614706195
lucija.bizant@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Alenka Bagarič

raziskovalka

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Akad. dr. Dragotin Cvetko

ustanovitelj in prvi upravnik inštituta (1980–1983)

Mag. Tomaž Faganel

raziskovalec

Darja Frelih

strokovna sodelavka, bibliotekarka

Katarina Grabnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Ivan Klemenčič

raziskovalec

Melanija Markovič

Strokovno tehnična sodelavka

Dr. Aleš Nagode

raziskovalec

Dr. Danilo Pokorn

upravnik inštituta (1983–1992)

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom

Cvetka Vode

tajnica

Mag. Romana Zajc

samostojna strokovna sodelavka